24.04.2018

Stillingsannonse – Slik sikrer du ∗∗∗stjerna / stjernene∗∗∗

Det å skrive stillingsannonser er noe de fleste arbeidsgivere må gjøre fra tid til annen, men samtidig noe de fleste bedrifter ikke er så veldig flinke til. Det har nok litt å gjøre med at dette er sett på som en kjedelig oppgave, et ork om du vil, og så glemmer man raskt hvorfor man i det hele tatt skal legge ut en annonse; ∗∗∗Tiltrekke seg en stjerne eller to og samtidig få god branding for selskapet∗∗∗

Annonsering av ledige stillinger er ikke rakettforskning, dog ligger de fleste selskap her i Norge langt bak i tid rundt hele eller store deler av annonseringsprosessen. Det skal vi nå hjelpe deg med i ukene framover, og det helt gratis.

I OG-S AS har vi en stor fordel når det kommer til kunnskap om annonsering. I tillegg til mange års erfaring med rekruttering (både search og annonsert rekruttering) har vi også de siste tre årene jobbet med outplacement; Altså, vi har jobbet dag inn dag ut med dyktige og erfarne mennesker som søker jobb. Det er det sistnevnte som har gjort at vi er i en posisjon hvor vi tørr å påstå at vi vet hva som fungerer og hva som ikke fungerer når det kommer til annonsering.

Og før du spør; er det mulig å tiltrekke seg de beste kandidatene som allerede er i jobb med bruk av en stillingsannonse? Ja, absolutt.

Vil du være med?

Hver onsdag de neste seks ukene framover legger vi ut en video som tar for seg et tema rundt annonsering. Dette klippet kan du se på LinkedIn eller på  OG-S FB side. https://www.facebook.com/OG-S-AS-321447281317507/  I tillegg vil jeg skrive en oppsummerende tekst fra dagens sending som legges ut på vår hjemmeside www.ogsnorway.com for så å deles på LinkedIn, Twitter og FB.

Så her er hva jeg skal snakke om:

  1. 25.04 Tanken bak annonsering – Tenker vi faktisk så veldig mye
  2. 02.05 Hvordan bruke tekst i en annonse som når ut og kanskje sikrer deg en stjerne eller to
  3. 09.05 Hvorfor lage flere annonseversjoner av en og samme stilling
  4. 16.05 Hvordan få gratis hjelp til å spre annonsene
  5. 22.05 Alternative medium / plattformer for annonse og Sosiale Medier
  6. 29.05 Oppsummering

Vi gleder oss masse til dette og håper både HR Ansvarlige og linjeledere i selskap følger med oss.

Hilsen alle oss i OG-S AS
#DittRenommEerVårMisjon


OG-S AS er framtidens Hodejeger og skal våge å tenke nytt for å sikre de beste hodene. Vårt fokus er på leder- og spesialiststillinger inn mot små- og mellomstore selskap innenfor teknologi, olje, energi og IKT. Vi er de første i Norge som kontraktfester at alle kandidater vi er i dialog med skal få individuelt svar på deres søknad. Dette gjør vi for å være med på å opprettholde og bygge våre kunders Employer Brand. Derfor sier vi; «ditt rennomme er vår misjon»

OG-S AS står bak outplacement programmet DUJSK, et program som er rettet inn mot de med høy kompetanse. Ledende aktører i Norsk Næringsliv har valgt å tilby DUJSK til de som blir rammet av nedbemanning og vi har ca. dobbelt så gode resultater som landsgjennomsnittet.