Søkerhåndtering

Trenger dere bistand med å håndtere søkermassen, vil vi bistå med å sortere ut aktuelle kandidater fra ikke aktuelle. Vi sørger for at alle som ikke går videre til intervjurunder får beskjed på en ordentlig måte slik at dere ivaretar et godt omdømme på arbeidsmarkedet.

Det unike med søkerhåndteringstjenesten fra OG-S AS er:

  • Vi stiller garanti på våre leveranser.
  • Våre partnere håndterer hele prosessen fra a- å.
  • Vi leverer en grundig sluttrapport etter endt oppdrag.
  • Ditt renomme er vår misjon.