Executive Search

Full OG-S prossess, med kundens employer branding i fokus. Vi leter etter den idelle kandidaten gjennom nettverk og egne kanaler. I forkant gjennomfører vi en grundig analyse på verdier, kultur og miljø i tillegg til å avklare kompetansekrav og andre ønskelige egenskaper.

Det unike med Executive Search-tjenesten fra OG-S AS er:

  • Vi stiller garanti på våre leveranser.
  • Våre partnere håndterer hele prosessen fra a- å.
  • Vi leverer en grundig sluttrapport etter endt oppdrag.
  • Ditt renomme er vår misjon.