Annonsert søk

Full OG-S prossess, med kundens employer branding i fokus. Vi søker etter den idelle kandidaten gjennom annonsering og tradisjonelle jobbsøkerkanaler. I forkant gjennomfører vi en av markedets grundigste analyse på verdier, kultur og miljø i tillegg til å avklare kompetansekrav og andre ønskelige egenskaper.

Det unike med annonseringstjenesten fra OG-S AS er:

  • Vi stiller garanti på våre leveranser.
  • Våre partnere håndterer hele prosessen fra a- å.
  • Vi leverer en grundig sluttrapport etter endt oppdrag.
  • Ditt renomme er vår misjon.