Presse

OG-S AS får ukentlig henvendelser fra media rundt det vi driver med. Enten det er rundt jobbsøking, markedet, rekruttering, NAV eller andre temaer. Av og til velger vi å kommentere slike saker og her kan du lese noen av sakene vi har valgt å involvere oss i. Alle sakene vi deltar i legges ut på våre Facebook side

Artikkel DN; 50 +

Artikkel DN; Kjøpe CV?

Artikkel i DN 01.03.15 “Jakter jobb”

Artikkel i DN 07.11.15 – “- Jeg blir så sint, for problemet er ikke at oljearbeidere ikke vil flytte på seg

Artikkel i DN 16.06.16 – “Tar oppgjør med slappe rekrutterere” 

Artikkel i Enerwe: Ny rekord i antall ansettelser på en dag

Artikkel i Aftenbladet – “Mange har et bilde av en ingeniør som en mann med slips i 60-årene”

Fast spaltist i http://offshore.no